Juniorská univerzita Karlova se opět otevírá. Letos nabídne nový studijní koncept

Univerzita Karlova spouští registraci do již šestého ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů z celé republiky se během třech měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si prostory historických univerzitních budov a získat podrobné informace o studiu na nejstarší a nejprestižnější české univerzitě.

Juniorská univerzita v letošním roce mění svůj koncept a zájemcům nabídne nově čtyři zaměření: lékařské, přírodovědné, společenskovědní a humanitní. Zájemci o medicínu a společenské vědy se mohou registrovat na webových stránkách Juniorské univerzity Karlovy již od 20. srpna 2020, registrace do zbylých dvou zaměření se otevře 9. září 2020.

Stejně jako v uplynulých letech i letos přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově a jejích fakultách. „Juniorská univerzita Karlova se od zahájení před pěti lety těší trvale rostoucímu zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity. Novinkou je pak rozdělení programu na čtyři zaměření, aby se účastníci mohli ještě více zaměřit na fakulty, které je zajímají nejvíce. Nadále zůstává pro nejvíce zvídavé potenciální uchazeče i možnost navštěvovat klidně všechna čtyři zaměření. Přednášky jsou určeny jak pro studenty nižších ročníků, tak i maturanty, kteří mohou získat cenné informace pro pozdější přijímací řízení na naše fakulty,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.

Šestý ročník Juniorské univerzity Karlovy bude probíhat od září do prosince 2020 v prostorách pražského Karolina. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult – a přizpůsobena úrovni středoškolských studentů. Účastníci se dozvědí například to, jak funguje lidský mozek, jaké je postavení pacienta v tuzemském zdravotnictví, seznámí se s úskalími současné chirurgie, nahlédnou „pod pokličku“ tuzemského práva, zjistí zajímavosti z vývoje českého jazyka nebo proč lidé tak často a rádi věří hoaxům.

Žádné přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu Karlovu neprobíhají. Stačí, když se zájemci včas zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti po zahájení programu získávají index o svém studiu, aby po úspěšném absolvování mohli obdržet na závěr při slavnostním aktu v Karolinu osvědčení o absolvování celého programu.

Bližší informace o Juniorské univerzitě Karlově spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách JUK.

Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel: +420 224 491 248
mob: 721 285 565
e-mail: 
pr@cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK