Centrum afrických studií FF UK si letos připomene Afriku celotýdenním festivalem

Mezi 12. až 18. zářím se v Kampusu Hybernská uskuteční festival Týden Afriky. Program, vhodný pro veřejnost i akademiky, má ukázat Afriku, jaká je – ať už prostřednictvím debat a přednášek, či stánky s jídlem nebo řemeslnými výrobky. Akci spolupořádá katedra politologie FF UHK.

Týden Afriky navazuje na úspěšný Den Afriky, který se poprvé konal minulý rok. „Festival má za cíl představit rozmanitost afrických států, ale také zdůraznit, že tyto státy jsou nedílnou součástí světové společnosti, protože máme často pocit, že je tento kontinent považován za (ne)součást světa, o které se raději nemluví. Nebo lépe: zmíníme ji jenom, když mluvíme o kmenových válkách, dětských vojácích, ebole, hladomoru nebo nevzdělanosti,“ popisuje primární cíl akce organizátor a tajemník Centra afrických studií FF UK Vojtěch Šarše.

V sobotu 12. září bude Kampus Hybernská hostit Den Afriky, který navazuje na loňský první ročník – úvodní část festivalu, jejíž součástí bude popularizační program včetně charitativního tetování, přednášek o tropických nemocech a o projektech České zemědělské univerzity, která s Centrem spolupracuje.

Konat se bude i panelová diskuse o (ne)materiální přítomnosti Číny v afrických státech, během které budou diskutovat prof. Olga Lomová z Katedry sinologie FF UK a spolupracovník CAFR FF UK dr. Vilém Řehák.

Během dne budou na místě stánky s jídlem a řemeslnými produkty. Další části programu budou organizátoři v průběhu srpna přizpůsobovat vývoji pandemie.

Druhou část festivalu představuje samotný Týden Afriky, opět probíhající v Kampusu Hybernská. Během pěti dnů organizuje CAFR dvě blokové přednášky a dva překladatelské workshopy. První přednáška je úvodem do afrických studií, který povede hned několik přednášejících ze spřátelených univerzit. Témata budou různá, od historie přes politiku a sociologii až po kulturu.

Druhý seminář se bude věnovat africkému divadlu a naváže na něj diskuze s herci afrického původu, kteří působí v českých divadlech. Oba překladatelské workshopy (anglofonní a frankofonní) budou zaměřené na teoretické texty postkoloniálních studií.

Ve středu 16. září proběhne v Kampusu konference a panelová diskuse, jež se zaměří na reprezentaci Afriky, afrických států a kultur v zemích, které nebyly přímo součástí koloniálního systému (především České a Slovenské republiky).

Doufáme, že přitáhneme pozornost studentů, ale i kolegů akademiků i veřejnosti k této snaze o reetablování afrických studií, které na FF UK měly dlouhou historii. Mimo jiné jsme se rozhodli lehce pozměnit záměr afrických studií, které bývaly zaměřené na literatury, dějiny a jazyky Afriky, a obohatit je o co nejširší interdisciplinaritu. Proto spolupracujeme mimo jiné s Českou zemědělskou univerzitou, politologií na FF UHK a dalšími nefilologickými obory,“ dodává Šarše. Společně s ním se na organizaci a propagaci festivalu podílejí prof. Markéta Křížová, dr. Vít Zdrálek, Anna Libánská, Rebeka van Overloop, Anna Maňourová a Vojtěch Šmolík.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK