Národní digitální knihovna děl nedostupných na trhu (DNNT) zpřístupněna pro UK

Pro studenty i zaměstnance Univerzity Karlovy je nyní přístupná Národní digitální knihovna DNNT – Děl nedostupných na trhu. Jedná se o sbírku více než 218 tisíc digitalizovaných knih a dalších dokumentů, vydaných na území ČR, které nejsou dostupné běžným způsobem na trhu (avšak jsou stále pod autorskoprávní ochranou) a děl, která již nejsou autorskoprávně chráněna. Digitální knihovnu provozuje Národní knihovna ČR na aplikační platformě Kramerius 5 na základě licenčních smluv s kolektivními správci autorských práv.

Odkazy a další informace


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK