Zkušební přístup k e-zdroji Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online

Členové Univerzity Karlovy mají nově zkušební přístup k referenčnímu zdroji Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online z produkce mezinárodního vydavatele Brill. Encyklopedie poskytuje autoritativní zpracování všech důležitých aspektů slovanské jazykové rodiny od jejího indoevropského původu až po současnost, s přihlédnutím k interakci slovanštiny s jinými jazyky a je vhodným zdrojem informací zejména pro lingvisty zaměřené na slovanské jazyky.

Zkušební přístup do encyklopedie je k dispozici do 30. 6. 2020 na Portálu e-zdrojů UK a zdroj je přístupný přímým přístupem (z počítačů v rámci UK) i vzdáleným přístupem (po přihlášení univerzitním účtem z domova, kolejí…) 

 

Další informace & odkazy

  • Základní informace, časté dotazy a návody k elektronickým informačním zdrojům na webu Knihovny FF UK. Přejít.
  • Přehled všech dostupných zkušebních přístupů k elektronickým zdrojům najdete na Portálu e-zdrojů. Přejít.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK