Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k materiálům zveřejněným dne 14. 5. 2020 na webu Národohospodářské fakulty VŠE

K materiálům zveřejněným dne 14. 5. 2020 na webu Národohospodářské fakulty VŠE uvádíme následující.

Vedení Filozofické fakulty UK své definitivní stanovisko k případu plagiátorství prof. Martina Kováře zveřejnilo 14. 2. 2019 a nemá důvod na něm nic měnit.

Vedení Filozofické fakulty UK považuje výroky na adresu naší fakulty a členů naší akademické obce, které jsou v materiálech na webu NF VŠE obsaženy, za velmi urážlivé a zváží další kroky včetně právních.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Michal Pullmann, děkan

 

Kontakt pro média:

Zuzana Válková

Telefon: 770 152 810

E-mail: zuzana.valkova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK