Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

[poslední aktualizace seznamu  27. 5. 2020]

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v této průběžně rozšiřované aktualitě budeme pro vás po dobu uzavírky knihoven shromažďovat užitečné odkazy na informace o elektronickém přístupu k informacím, elektronickém vzdělávání a alternativních způsobech výuky využitelné v době nynější výjimečné uzavírky knihoven.

Uzavírka knihoven FF UK – praktické informace

‼️ Webová aktualita Knihovny FF UK | informace o uzavírce, výpůjčkách a jejich prodloužení a kontakt

‼️ Půjčování knih vs COVID-19 | Od 20. 4. spouští Knihovna FF UK v omezeném režimu půjčování knih.

Elektronické informační zdroje – základní nástroje a informace

Elektronické informační zdroje | základní informace o e-zdrojích na webu Knihovny FF UK

Vyhledávač UKAŽ | celouniverzitní vyhledávač, prohledává ve většině e-zdrojů dostupných na UK

Portál elektronických zdrojů UK | strukturovaný seznam všech dostupných e-zdrojů na UK s odkazy na vzdálený přístup ke zdrojům

Seznam volně dostupných zdrojů (Portál e. zdrojů UK) | dílčí seznam veřejnosti volně přístupných zdrojů

Portál elektronických knih UK | vyhledávač e-knih dostupných na UK

Portál elektronických časopisů UK | vyhledávač e-časopisů dostupných na UK

Seznam nově přidaných zdrojů (Portál e. zdrojů) | dílčí seznam nově zpřístupněných zdrojů

Digitalizace UK | jednotné rozhraní digitálních sbírek UK, FSV UK a 1. LF UK (na platformě Kramerius)

Základní studijní literatura on-line

Základní literatura | Seznam online dostupné doporučené literatury pro studenty FF UK.

Kramerius DNNT: Kolekce děl nedostupných na trhu

Na ukončený výjimečný neomezený přístup do digitální knihovny Kramerius NK ČR pro VŠ navázala služba Díla nedostupná na trhu (DNNT) na platformě Kramerius:

[update 27. 5. ] DNNT | Digitalizovaná sbírka více než 100 000 monografií a periodik nedostupných na trhu. V první fázi zpřístupnění titulu s rokem vydání do 1989, později přibydou i tituly vydané až do roku 2007. Kolekce je přístupná na platformě Kramerius prostřednictvím přihlášení univerzitním účtem (volba Přihlásit eduID).

Výjimečně zpřístupněné kolekce

Pablikado studijní kolekce | Studijní kolekce 44 knih a 59 časopisů, kterou uživatelům z UK dočasně zpřístupňuje společnost Citace.com. Přístupné do 31. 5. 2020.

De Gruyter | Multioborová kolekce e-časopisů z produkce nakladatelství De Gruyter. Přístupné do 16. 6. 2020.

ProQuest | Dočasné rozšíření přístupu do zakoupených e-knih na neomezený počet uživatelů.

Booko | Dočasný bezplatný přístup do kolekce knih pro děti od 2 do 10 let.

EBSCO eBooks | Dočasné rozšíření přístupu do zakoupených e-knih na neomezený počet uživatelů.

Project Muse |  Dočasně zpřístupněné kolekce knih a časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd. Přístupné do 30. 6. 2020.

VŠEM |  Veřejnosti zpřístupněná online výuková aplikace Videolearning VŠEM.

JoVE Social Psychology | Veřejnosti zpřístupněná videa na interaktivní výuku základů sociální psychologie. Přístupné do 31. 12. 2020.

National Emergency Library | Kolekce 1,4 milionu titulů zpřístupněných v Internet Archive.

Bloomsbury | multioborová databáze fulltextové kolekce e-knih. Přístupné do 31. 5. 2020.

ProQuest One Literature | fulltextová databáze z oblasti literatury a literární vědy. Přístupné do 30.6.2020.

University of California Press Journals | vydavatelstvím zpřístupněné plnotextové e-časopisy. Přístupné do 30.6.2020.

IGI Global | Multioborová databáze e-knih a e-časopisů. Přístupné do 2.6.2020.

Cambridge University Press | Kolekce e-knih z produkce vydavatelství. Přístupné do 30.6.2020.

SAGE | Kolekce e-knih a videomateriálů ze společenskovědních oborů z produkce vydavatelství SAGE. Přístupné do 5.7.202.

Public Books Database | Průběžně budovaný seznam výjimečně zpřístupněných produkcí vydavatelství amerických univerzit

JSTOR | Úplný přístup do všech kolekcí digitalizovaných časopisů a knih. Plné texty je možné stahovat. Přístupné do 30. 6. 2020.

Taylor & Francis | Přístup do kolekce elektronických knih z produkce vydavatelství. Pouze on-line prohlížení. Přístupné do 1. 6. 2020.

MIT Press Direct | Přístup k produkci vydavatelství MIT Press, která obsahuje plné texty e-knih z oblasti ekonomie, vědy o životním prostředí, filozofie, sociologie a výpočetní techniky. Přístupné do 31. 5. 2020.

Press Reader | Denní tisk v den vydání, k dispozici je i archiv za poslední 3 měsíce. Všechny dokumenty jsou v původním formátu včetně reklam, obrazových příloh apod. Z českého prostředí se v databází nachází 12 titulů (např. Respekt, Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Přístupné do 8. 6. 2020.

Harvard Business Review Press | Kolekce e-knih z oblasti ekonomických věd a managementu. Přístupné do 31. 5. 2020.

BibliU | Plnotextová databáze z oblastí psychologie, vzdělávání a ošetřovatelství. Přístupné do 31. 5. 2020.

Elsevier ScienceDirect | Dočasný přístup k učebnicím z produkce vydavatelství Elsevier z různých oblastí včetně společenských a humanitních věd. Přístupné do 31. 8. 2020.

Distanční vzdělávání a e-learning

Facebooková skupina FFUK – elearning | Prostor pro výměnu informací a zkušeností se zaváděním elektronické výuky. Do skupiny se může připojit kdokoliv.

speciální web E-learning FF UK | Informace o možnostech elektronického a distančního vzdělávání na FF UK na jednom místě.

Webová stránka Podpora e-learningu | Základní informace a návody pro e-learningové nástroje dostupné na FF UK

Metodická stránka MŠMT | Užitečné odkazy a informace k organizaci distanční výuky

Ostatní odkazy

Mluvící hlavy | Projekt FF UK. Série videí, v nichž pedagogové fakulty hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.

Tiskové služby | Některé firmy, kupříkladu Copy General, Repro JT, Falon aj., nabízí i v době nouzových opatření tiskové služby. Objednávka a odeslání dokumentů probíhá elektronicky, dodání pak formou nouzového osobního vyzvednutí na pobočce či doprava kurýrem. Více informací např. ZDE , ZDE nebo ZDE.

Digitální knihovna Městské knihovny v Praze | Stovky titulů klasických i moderních děl české i světové beletrie zdarma ke stažení

Digitální knihovna Filozofické fakulty MU | Otevřený přístup k textům z produkce FF MU.

Tech against Coronavirus | Průběžně budovaný strukturovaný seznam nástrojů pro elektronickou komunikaci, videokonference, kolaborativní platformy atd.

450 on-line vzdělávacích kurzů z produkce Ivy League univerzit zdarma

Knihovna Akademie věd |  Registrace za poplatek snížený na symbolickou 1 korunu, díky které uživatelé získají přístup až do statisíce online knih, časopisů, jednotlivých článků i deníků z Česka i z celého světa.

Národní galerie Praha  | Veřejná prezentace vybraných sbírkových předmětů.

Vybrané tituly ÚSTR | Ústav pro studium totalitních režimů výjimečně zpřístupnil vybrané tituly ze své produkce k volnému stažení.

e-Knihovna Goethe Institutu | Elektronická knihovna německy psané beletrie, odborné literatury s germanistickým zaměřením a vybrané materiály pro výuku němčiny.

 

_________

Seznam odkazů sestavuje Knihovna FF UK

kontakt: Tomáš Vejvoda, tomas.vejvoda@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK