Akademický senát FF UK vydal dvě usnesení ke zprávě Etické komise NF VŠE ve věci plagiátorství prof. Kováře

Akademický senát Filozofické fakulty UK se ohrazuje proti nactiutrhačným útokům Etické komise Národohospodářské fakulty VŠE a jejích členů vůči Etické komisi UK a Etické komisi FF UK a členům akademické obce UK.

AS FF UK žádá vedení FF UK a vedení UK, aby v souvislosti se zveřejněnými dokumenty EK NF VŠE ve věci prof. Martina Kováře podnikla potřebné právní a další kroky k ochraně dobrého jména FF UK a UK. Dále žádá vedení FF UK a vedení UK, aby ve stejné věci podnikla potřebné právní kroky proti urážlivým útokům na členy své akademické obce, zejména pak vůči prof. Olze Lomové.

Unesení byla přijata na zasedání Akademického senátu FF UK dne 14. 5. 2020.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK