Otevřený dopis ve věci urážlivých útoků na Filozofickou fakultu UK

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchilla 1938/4

130 67 Praha 3 – Žižkov

 

Otevřený dopis ve věci urážlivých útoků na Filozofickou fakultu UK

 

Spectabilis, vážený pane děkane,

s údivem jsem zaznamenal materiály Etické komise Vaší fakulty týkající se plagiátorství prof. Martina Kováře, zveřejněné 14. května 2020, i některé související mediální výstupy.

Konstatuji, že namísto toho, aby Etická komise Vaší fakulty nestranně posoudila otázku plagiátorství prof. Martina Kováře, je ze všech zveřejněných dokumentů jednoznačné, že si od počátku zvolila jiný cíl, a sice nevybíravým a manipulativním způsobem zaútočit na Univerzitu Karlovu a její Filozofickou fakultu.

Zásadně se ohrazuji proti urážlivým výrokům a vyfabulovaným obviněním, kterých se někteří zaměstnanci Národohospodářské fakulty VŠE dopustili vůči naší fakultě, její akademické obci a spolupracujícím zahraničním odborníkům. Zejména: šlo o „zjevnou likvidaci člověka“ (Ing. Jeannette Franková) „tzv. zahraniční experti“ (JUDr. Jan Vondráček opakovaně), „jakoby zahraniční autority, které jsou kromě Američana Agnewa naprosté nuly“ (doc. Miroslav Ševčík), „činnost zvláště EK FF UK, ale následně i EK UK, je příkladem činnosti vedoucí k likvidaci člověka organizovanou skupinou“ (doc. Miroslav Ševčík), „zlikvidovali člověka. Přesně tak likvidovali komunisté nepohodlné lidi v 70. letech“ (doc. Miroslav Ševčík).

To je zcela nepřijatelný způsob komunikace mezi dvěma univerzitami, v příkrém rozporu s hodnotami, které mají vysoké školy ve společnosti prosazovat a hájit.

Žádám Vás proto, abyste se za Národohospodářskou fakultu VŠE od těchto výroků distancoval a abyste veřejnosti i mně sdělil, jaké konkrétní kroky podniknete pro to, aby se takové útoky již neopakovaly.

 

S pozdravem

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

děkan FF UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK