Knižní novinka v edici Opera: Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Proměny univerzitního oboru dějin umění za posledních sto let mapuje reprezentativní publikace Ústavu pro dějiny umění FF UK. Přináší devět syntetických kapitol, přes 50 medailonů osobností, přehled absolventských prací a množství obrazového materiálu.

Ústav pro dějiny umění FF UK byl prvním uměnovědným ústavem na české univerzitě. Jeho začátky souvisejí s budováním dějin umění jako plnohodnotného vědního oboru v českých zemích a meziválečná éra je spojena s působením takových osobností, jakými byli například Vojtěch Birnbaum či Antonín Matějček. Poválečné osudy ústavu pak ilustrují, jak na univerzity, a humanitní obory zvlášť, dopadaly tlaky komunistického režimu.

Kniha Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (editoři Richard Biegel, Roman Prahl a Jakub Bachtík) není pouhým soupisem okrajové historie jednoho univerzitního pracoviště. Zachycuje proměny celého oboru i dilemata, kterým čelili humanitně zaměření intelektuálové v průběhu rozporuplného 20. století.

Autoři zde pečlivě dokumentují vedle „zlatých“ dvacátých a třicátých let 20. století také období krize oboru v letech padesátých a úpadku tehdejší katedry na sklonku normalizace. Pozornost věnují i dosud přehlížené etapě německého Institutu pro dějiny umění, který na pražské Německé univerzitě existoval až do roku 1945. Kniha je nejen zprávou o jednom oboru, ale i příspěvkem k poznání moderních českých dějin a role univerzit a vzdělanců v jejich proměnách.

 Výsledkem je nakonec nečekaně objemný svazek a především příběh, jehož zákruty a pointy překvapily i ty z nás, kdo jsme měli dějiny našeho ústavu za dávno dobře známé a probádané.

Devět obsáhlých syntetických kapitol doplňuje víc než padesátka biografických medailonů věnovaných důležitým pedagogům ústavu. Kniha je vybavena obrazovou přílohou, která zahrnuje i řadu unikátních a dosud nezveřejněných dokumentů. Fotografie názorně připomínají nejen jednotlivé vyučující, ale také jejich publikace nebo umělecké artefakty, jimiž se zabývali. Zachycují ústav jako prostředí setkávání pedagogů a studentů a jeho tuzemské i zahraniční exkurze coby historicky důležitou součást výuky i bádání v oboru.

Tento rámec pak doplňují další přílohy, především seznam vyučujících a přehled absolventských prací, které zde byly od vzniku samostatného Československa obhájeny.

Obor jako takový si musel krok za krokem vydobýt uznání v česky mluvícím prostředí a uprostřed společenských věd. To se podařilo hlavně díky renomé řady osobností působících na našem pracovišti…

 

Bibl. údaje

Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Richard Biegel, Roman Prahl, Jakub Bachtík (eds.)

ISBN 978-80-7308-962-7

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Praha 2020

944 s., barevné foto

 

Související

E-shop

Ukázka

Katalog publikací FF UK 2020/2021


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK