Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 15. 5. 2020)

překlad do českého znakové jazyka

Na svém posledním jednání dne 14. 5. 2020 schválil Akademický senát FF UK změnu podmínek přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2020/2021. Došlo k podstatným úpravám a zjednodušení přijímací zkoušky takřka u všech otvíraných oborů a programů.

Konkrétní změny k bakalářským oborům a programům najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/,

konkrétní změny k navazujícím magisterským oborům a programům najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/.

Uchazeči o studium oborů a programů, na něž se bude konat prezenční přijímací zkouška, obdrží přesný termín přijímacích zkoušek (konkrétní datum a čas) prostřednictvím SIS elektronickou pozvánkou nejpozději 15 dní před dnem konání přijímacích zkoušek, a to včetně podrobností k průběhu zkoušky (příloha k pozvánce).

Uchazeči s jiným typem přijímací zkoušky jsou povinni se seznámit s aktualizovanou podobou zkoušky svého oboru nebo programu v SIS – Přijímací řízení. V nejbližších dnech budeme všechny postupně informovat také prostřednictvím e-mailu.  Kontrolujte prosím pravidelně své e-mailové schránky.

Uchazečům pobývajícím v zahraničí bude na základě žádosti povoleno vykonání ústní zkoušky formou videokonference. Žádost se podává prostřednictvím SIS elektronicky, z aplikace přihlášky (Žádosti – Jiné podání).

Jsme vám k dispozici na e-mailu i telefonních linkách. Volejte nám na tel. 221 619 300, 221 619 330 a 221 619 333 v pracovních dnech mezi 9:00–14:00 hodinou; kdykoliv pište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK