Zemřela významná historička a profesorka Ústavu světových dějin FF UK Luďa Klusáková

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 8. dubna 2020 v časných ranních hodinách zemřela prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. Na Filozofické fakultě UK působila přes čtyřicet let a svou činností se výrazně podílela na formování Ústavu světových dějin, jeho vědeckých i pedagogických výsledcích a rozvoji mezinárodních kontaktů.

Prof. Klusáková vystudovala na Filozofické fakultě UK obory historie – francouzština. Krátce pracovala jako odborná asistentka v Archivu Univerzity Karlovy, od roku 1978 až do současnosti působila na FF UK. V roce 2000 se stala vedoucí Semináře obecných a komparativních dějin. Odborně se zaměřovala na srovnávací studium modernizace měst, obraz města v kultuře a využívání kulturního dědictví a historie ve strategiích místního a regionálního rozvoje.

Zasloužila se o zapojení ústavu do významných evropských výzkumných a vzdělávacích projektů, například mezinárodního magisterského studijního programu TEMA+ (European Territories: Heritage and Development). Francouzská vláda jí v roce 2005 udělila řád za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře Chevalier de l´ordre des palmes académiques. Mezi lety 2010–2012 působila jako prezidentka Evropské asociace pro urbánní historii. V roce 2019 byla za výjimečné vědecké zásluhy zvolena zahraniční členkou Finské akademie věd.

Opustila nás osobnost, která s neutuchající energií opakovaně prokazovala své badatelské a organizační schopnosti a přitom si vždy zachovávala lidský a vstřícný přístup ke kolegům i studentům. Chybět bude všem členům fakultní a univerzitní akademické obce i mnoha zahraničním kolegům, se kterými aktivně spolupracovala.


Související články