FF UK uspěla ve třetí soutěži ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu

V programu ÉTA Technologické agentury ČR, jehož cílem je podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byly přijaty k podpoře dva projekty koordinované Filozofickou fakultou UK.

Jedná se o projekt doc. Petra Szczepanika „Strategie pro udržitelnost a rozvoj televize veřejné služby v éře internetu: příklady dobré praxe na základě mezinárodního srovnání“ a projekt dr. Zuzany Podané „Předpoklady úspěšnosti a selhávání odsouzených zařazovaných do vězeňských programů cílených na snižování rizik (ROOT ´20)“. Dále byly přijaty dva projekty, do nichž se FF UK zapojí v roli dalšího účastníka s plnohodnotným podílem na výstupech: „Elektronická lexikální databáze indoíránských jazyků. Pilotní modul perština“ a „Expoziční vzdělávací nástroje Paměti národa pro 21. století“.

FF UK figurovala v celkem deseti podávaných projektech a její míra úspěšnosti výrazně překročila míru úspěšnosti v soutěži obecně (20,32 %). Úspěch komentovala proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost FF UK Mgr. Zdeňka Filipová: „Program ÉTA je unikátní soutěž na aplikovaný výzkum ve společensko-humanitních vědách. Umožňuje vyniknout velmi specifickým a zajímavým projektům a spolupracím, kterým se na fakultě věnujeme a které by se jinak tvořily velice obtížně. Na FF UK se snažíme aktivity s přesahem do soukromé sféry podporovat, a rozšiřovat tak naši třetí roli.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK