Dočasný přístup do Krameria NK ČR skončí 17. 5.

UPDATE 29. 4: Pozor, došlo k prodloužení přístupu do Krameria NK ČR do 17. 5. namísto původně avizovaného data 10. 5. 

V souvislosti s chystaným obnovením provozu informovala Národní knihovna ČR, že po dohodě s kolektivními správci autorských práv dojde k ukončení dočasného přístupu do digitalizovaných fondů na platformě Kramerius pro vysokoškolské studenty a pedagogy ke dni 17. 5. 2020. 

Připomínáme uživatelkám a uživatelům fakultních knihoven, že od pondělí 20. 4. je opět možné půjčovat si knihy z knihoven FF UK, více informací. 

Více informací


Související články