Vyhlášení výsledků 17. kola soutěže GA UK

V úterý 10. 3. 2020 byly vyhlášeny výsledky 17. kola soutěže GA UK. FF UK podala v říjnu 2019 v rámci této soutěže 69 nových projektových žádostí, z toho 34 bylo úspěšně přijato k financování. FF UK tedy zaznamenala téměř 50% úspěšnost v přijatých projektech k financování ze strany GA UK; většina podaných projektů byla nicméně velmi kvalitní. V lednu 2020 bylo podáno a tento týden schváleno všech 28 pokračujících projektů. Celkem bylo podpořeno 62 projektů.

více informací k celkovým výsledkům GA UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK