VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 25. 3. 2020 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 25 March 2020 – Institute of Near Eastern and African Studies

English see below

 

Katedra Blízkého východu

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: arabský jazyk
Platová třída: L1
Úvazek: 0,5

Požadavky:

 • titul Bc. v oboru arabistika
 • perspektiva dosažení titulu Mgr. v tomtéž oboru v horizontu 1 roku
 • schopnost práce se spisovným arabským jazykem slovem i písmem
 • schopnost práce s hovorovou levantskou arabštinou – nejlépe syro-libanonský dialekt; obeznámenost s dalšími dialekty arabského jazyka je výhodou
 • schopnost výuky v českém nebo slovenském jazyce
 • osobní pracovní zkušenost související s arabským jazykem (např. tlumočení, terénní výzkum a pod.)
 • zkušenost v popularizaci a práci s veřejností v blízkovýchodní tématice

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2020
Termín přihlášky: 30. 4. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem;
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

e-mailem:
Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

 

Rozhodnutí děkana o přijetí

Institute of Near Eastern and African Studies

Job title: language instructor
Field and specialization: Arabic language
Expected salary/job rank: L1
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job requirements:

 • A. degree in Arabic Studies
 • prospective M.A. in Arabic Studies within 1 year
 • command of Arabic in written and spoken form
 • command of spoken Levantine Arabic – preferably the Syro-Lebanese dialect; acquaintance with other dialects of Arabic language is appreciated
 • ability to teach in Czech or Slovak (for the B.A. level students)
 • personal working experience with Arabic language (e. g. interpreting, field-research et al.)
 • experience in popularization of the Middle-Eastern-related topics

Expected starting date: July 1, 2020
Application deadline: April 30, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded
  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
 • the idea of acting on this posittion (up to 1 page)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.