VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 2. 3. 2020 – Ústav anglofonních literatur a kultur / Job offer from 2 March 2020 – Department of Anglophone Literatures and Cultures

English see below

 

Ústav anglofonních literatur a kultur

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: anglofonní literatury
Platová třída: AP3
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • výuka americké literatury od počátků po současnost a dějin americké kultury v bakalářském programu; výuka americké a britské poezie a překladu poezie do češtiny v magisterském programu; kontrola studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových i doktorských disertací)
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní a organizační činnosti

Požadavky:

 • habilitace (nebo její ekvivalent) v oblasti anglofonních literatur
 • dostatečná zkušenost s výukou americké literatury, anglicky psané poezie a literárního překladu na VŠ úrovni
 • publikační činnost v oblasti anglofonních literatur, včetně zahraniční (požadována alespoň 1 monografie vydaná v kvalitním zahraničím nakladatelství)
 • účast na mezinárodních konferencích v oboru
 • aktivní překladatelská činnost v oblasti poezie
 • výborná znalost angličtiny a češtiny
 • znalost dalších jazyků vítána
 • dobré organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020
Termín přihlášky: 30. 4. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz
  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana o přijetí

Department of Anglophone Literatures and Cultures

Job title: Associate Professor
Field and specialization: Anglophone literatures
Expected salary/job rank:
AP3 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week) – temporary contract

Job description:

 • teaching of American literature from its beginnings to contemporary and American cultural history in the BA programme, and American and British poetry and translation of poetry into Czech in the MA programme; exam participation
 • supervision of students’ final theses at BA, MA and PhD level
 • publication of research results in academic journals and books
 • sharing administrative and organisational duties

Job requirements:

 • habilitation (or its equivalent) in the area of Anglophone literatures
 • sufficient experience with teaching American literature, poetry in English, and literary translation at university level
 • publications in the area of Anglophone literatures, including in international venues (a minimum of 1 book published by a high-quality house is required)
 • participation in relevant international conferences
 • active translation practice in the area of poetry
 • proficiency in English and Czech
 • knowledge of other languages as an asset
 • good organizational and administrative skills

Expected starting date: October 1, 2020
Application deadline: April 30, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.