Historička Luďa Klusáková byla zvolena zahraniční členkou Finské akademie věd

Jmenováním vyjádřila akademie profesorce Klusákové z Ústavu světových dějin FF UK uznání za výjimečné vědecké zásluhy. Rozhodnutí o přijetí proběhlo v dubnu 2019, certifikát převzala paní profesorka minulý týden. Největší vědecká a akademická společnost ve Finsku má přes 500 členů a nové kandidáty vybírají pouze sami stávající členové.

Na FF UK působí prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc., řadu let. Od roku 2000 je vedoucí Semináře obecných a komparativních dějin. Odborně se zabývá především vývojem evropských měst v období modernizace, cestopisným obrazem měst, společnosti a regionu nebo využíváním kulturního dědictví a historie ve strategiích místního a regionálního rozvoje.

Je autorkou řady publikací, v poslední době se například podílela na přípravě kolektivní monografie Small towns in Europe in the 20th and 21st centuries: Heritage and Development Strategies (Karolinum, 2017). Česky jí mimo jiné vyšla monografie Cestou do Cařihradu. Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima (ISV, 2003).

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK