Ústav translatologie FF UK jedná o navázání spolupráce s University of Dar es Salaam v Tanzanii

Ve dnech 20.–24. 1. proběhl na tanzanské univerzitě tlumočnický workshop, na kterém se podílela doktorandka Ústavu translatologie FF UK Elizaveta Getta a vyučující z Department of Foreign Languages and Linguistics University of Dar es Salaam. Kromě internacionalizace Univerzity Karlovy v Africe měl výjezd, financovaný převážně ze stipendia POINT, přispět k navázání spolupráce mezi Tanzanií a Centrem afrických studií (CAFR).

Program workshopu se sestával ze čtyř přednášek a následných diskusí s pedagogy a vedením jazykového oddělení. Na přednáškách byla představena Filozofická fakulta UK a její Ústav translatologie. Tanzanští studenti i pedagogové se dozvěděli, jak ústav funguje, a získali informace o vyučovaných předmětech, jazycích a mezinárodní spolupráci ústavu. Následovala diskuse o rozdílech ve výuce tlumočení jakožto oboru na UK a University of Dar es Saalaam.

Další přednáška se zabývala historií tlumočení a překladu. Studenti i pedagogové diskutovali o aspektech, které tlumočnický proces formovaly v minulosti, a jejich přesahu do současnosti. Součástí programu byla také přednáška o typech a druzích tlumočení a profesní terminologii. Tématem diskuse se staly rozdíly mezi africkou a evropskou kulturou v komunikaci a jejich možná řešení. Třetí přednáška se zaměřila na konsekutivní tlumočení a systém notace.

Díky výjezdu se Univerzitě Karlově podařilo navázat kontakty s University of Dar es Salaam a zahájit diskusi o možné spolupráci s CAFR. Daná spolupráce může mít několik podob: studentskou a akademickou výměnu, videokonference a videopřednášky či výměnu studijních materiálů. O dalším postupu bude komunikovat tajemník CAFR Vojtěch Šarše.

University of Dar es Salaam je považovaná za nejprestižnější univerzitu v Tanzanii a patří mezi třicet nejvýznamnějších univerzit na africkém kontinentě. Její možná spolupráce s UK by přispěla k propojení didaktických přístupů dvou zcela odlišných kultur a bylo by díky ní možné uvažovat o znovuvybudování oboru afrických studií na FF UK.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK