Centrum genderových studií při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK vyhlašuje doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách

Konference je organizovaná jako připomínka dvoustého výročí narození Boženy Němcové (1820–1862), spisovatelky, jejíž život a tvorba se vždy využívaly k mnoha různým cílům, podrobovaly různým výkladům.

Její osobnost si mnozí přivlastňovali jako zvláštní druh privilegia a během dvou staletí od smrti se vytvářel její neobvykle silný národní a životní mýtus, v němž se mísí touhy a fakta, život a dílo ve stále atraktivní směsi. Návraty k Boženě Němcové s sebou proto nesou mnohá nebezpečí a nástrahy. Jednou z cest, která se ukázala jako možná a plodná, je uplatnit přístupy, které do sebe pojaly genderovou optiku. Božena Němcová se proto může stát patronkou setkání doktorandek a doktorandů, kteří se rozhodli, že je tato optika inspirativní i pro jejich badatelská témata.

Abstrakty je možné zasílat na adresu gender@ff.cuni.cz do 30. června 2020.

Výzva k zasílání abstraktů (CFP)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK