VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 27. 1. 2020 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 27 January 2020 – Institute of Information studies and librarianship

English see below

Ústav informačních studií a knihovnictví

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: nová média a vzdělávání, digital humanities, informační věda
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace, především výuka na úrovni navazujícího magisterského studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních)
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů realizovaných ÚISK

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • zkušenost s pedagogickou činností
 • vědecká a publikační aktivita

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2020
Termín přihlášky:  27. 2. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru

Rozhodnutí děkana

Institute of Information studies and librarianship

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: new media and education, digital humanities, information science
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the required specialization – primarily MA degree
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Research and publishing in the field
 • Participation in the projects of the Institute of Information studies and librarianship

Job requirements:

 • PhD title
 • University teaching experience
 • Research and publishing experience

Expected starting date: April 1, 2020
Application deadline: February 27, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • summary of work experience in the field
 • a curriculum vitae including the professional experience
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.