Co přinesl rok 2019 knihovnám FF UK a jejím čtenářům?

Nový kalendářní rok je příležitostí ohlédnout se za rokem uplynulým. Nabízíme výběr z novinek, které se povedlo zavést do provozu a nejzajímavější knihovnická čísla za rok 2019.

Nejzajímavější novinky v knihovnách

 • Již pošesté se knihovníci z FF UK zapojili do celostátní knihovnické akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem a připravili pro 25 potomků zaměstnanců fakulty večer plný her i poučení s přespáním v Knihovně Jana Palacha. Psali jsme zde.
 • Do ostrého provozu jsme nasadili novou službu – samoobslužnou výpůjčku notebooků v KJP a výpůjčku notebooků ve vybraných oborových knihovnách. Více informací.
 • Do PC studovny Knihovny Jana Palacha byl nainstalován nový knižní skener pro pohodlné skenování z knih.
 • Do Knihovny Jana Palacha byly nainstalované nové bezpečnostní rámy s možností sběru statistických dat (viz níže).
 • Do knihovny Ústavu germánských studií a do foyer Knihovny Jana Palacha byl dodán nový pohodlný sedací nábytek. Do KJP byly namontované praktické věšáky na kabáty.
 • V KJP byl rozšířen orientační systém o tabulky rozdělující knihovnu do různých zón podle míry tolerovaného hluku.
 • Do knihovny Ústavu řeckých a latinských studií byl nainstalován selfcheck pro samoobslužnou výpůjčku knih.
 • Knihovna Katedry pomocných věd historických a archivního studia začala půjčovat knihy i absenčně mimo knihovnu. Více informací.
 • Začal platit nový Knihovní a výpůjční řád UK, který přinesl jednotnou a elektronickou registraci do všech knihoven univerzity. Psali jsme zde.

Rok 2019 řečí čísel

V elektronickém katalogu přibylo 26412 jednotek, z toho je 18330 tištěných a 1535 elektronických knih. 6547 jednotek mezi sebe dělí ostatní typy dokumentů (časopisy, vysokoškolské práce, audiovizuální dokumenty a mapy). Nejvíce jednotek (6543) přibylo v Knihovně Jana Palacha.

Ke konci roku 2019 jsme evidovali 7257 čtenářů, kteří realizovali 114380 výpůjček, což je o 15446 více než v roce 2018. Průměrně jste si v knihovnách FF půjčili 2199,6 knihy týdně. Z pohledu návštěvnosti pochopitelně s přehledem vede Knihovna Jana Palacha, kde jsme od instalace nových bezpečnostních rámů v srpnu 2019 evidovali 66 642 návštěv. Na druhém místě v návštěvnosti je Knihovna ÚFaR, která od 1.1. do 31. 12. 2019 zaznamenala 42 488 návštěv a na třetím místě je knihovna Ústavu řeckých a latinských studií s 23 339 návštěvami.

S ohledem na počet výpůjček (114380) je překvapivý počet rezervací, kterých čtenáři zadali jen 1716. Tento údaj má dvojí interpretaci:

 1. Čtenáři nejsou zvyklí rezervace na vypůjčené dokumenty zadávat. (To by byla škoda, protože knihovna pak nemá možnost analyzovat, jaké dokumenty čtenáři opravdu potřebují).
 2. Naši akvizitéři systematicky obohacují fond duplikáty nejvíce půjčovaných knih a rezervace tak nejsou nepotřeba. To je bezesporu ta lepší varianta.

Poměrně překvapivý byl počet výpůjček přes selfcheck (samoobslužné výpůjční zařízení) v Knihovně Jana Palacha. Z celkového počtu výpůjček v této knihovně jich 26,5% bylo realizováno právě přes seflcheck. V absolutních číslech si za rok 2019 přes selfcheck čtenáři půjčili 17 328 knih v 8662 unikátních uživatelských přihlášeních.  Věříme, že ostatní instalované selfchecky v dalších knihovnách budou v novém roce taktéž využívány ve vysoké míře.

Přivítáme od vás zpětnou vazbu. Napište nám prosím, zda rezervace využíváte, jestliže je vámi požadovaný dokument právě vypůjčen. Také uvítáme zpětnou vazbu k selfcheckům: Proč je (ne)využíváte?

 

Tým Knihovny FF UK, web

 

(Údaje vychází z dat knihovního systému a ze systémů pro samoobslužnou výpůjčku a bezpečnostní rámy v knihovnách.)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK