Přehled: Databáze přístupné v roce 2020

Univerzita Karlova nebo jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází. Podívejte se na přehledový seznam databází, které lze využívat v roce 2020.

Některé zdroje jsou dostupné pro uživatele z celé Univerzity Karlovy, některé jsou přístupné uživatelům jen z některých fakult. Tučně jsou uvedeny databáze, které jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, modře jsou uvedeny zdroje s garantovaným přístupem pouze pro FF. Do všech databází vstoupíte z Portálu elektronických zdrojů https://ezdroje.cuni.cz/ Pro většinu zdrojů lze využít společné vyhledávání ve vyhledávači UKAŽ (www.ukaz.cuni.cz). Zdroje, které nelze vyhledávačem UKAŽ prohledat, jsou označeny hvězdičkou.

Úplný seznam zdrojů (včetně zdrojů nakupovaných jinými fakultami a zdrojů v režimu open access) je uveden na Portálu elektronických zdrojů – https://ezdroje.cuni.cz/. U zdrojů, které poptávaly jiné fakulty, závisí podmínky přístupu na licenčních smlouvách a tyto podmínky se mohou lišit.

V roce 2020 jsou uživatelům Filozofické fakulty přístupné databáze[i]:

 • Academic Search Ultimate (EBSCO)
 • ACM Digital Library
 • ACS Publications
 • American Association for Cancer Research Publications
 • American Institute of Physics – Complete
 • American Mathematical Society Journals
 • American Physical Society e-Journals – APS ALL
 • Annual Reviews – Physical Science Collection
 • Arcanum Digitheca[ii]
 • ATLA religion Database with ATLASerials
 • BioOne Complete
 • Brepolis Latin Complete (vč. zdroje L’Anné philologique)*
 • Cambrdige Books Online (Cambridge Core)
 • Cambridge Journals Online – Humanities and Social Sciences (Cambridge Core)
 • CEEOL
 • Classique Garnier Numérique*
 • Dictionary of Old English*
 • EBSCO eBook Academic Collection (EBSCO eBooks)
 • Evidence-Based Medicine Reviews*
 • Gale Literary Sources
 • Gale Virtual Reference Library
 • GeoRef*
 • GeoScienceWorld
 • IBZ Online*
 • Idunn
 • IEEE/IET Electronic Library (IEL)
 • InCites – Benchmarking Analytics*
 • IOPscience
 • John Benjamins Publishing Company*
 • Journal Citation Reports*
 • JSTOR – Art & Sciences I
 • JSTOR – Art & Sciences II
 • JSTOR – Art & Sciences III
 • JSTOR – Art & Sciences V
 • Library and Information Science (LISS)
 • Literature Online*
 • MathSciNet
 • MEDLINE*
 • MLA Direcotry of Periodicals[iii]
 • MLA International Bibliography with Full Text[iv]
 • OECD iLibrary
 • Online Egyptological Bibliography (OEB)*
 • Oxford Bibliographies Online
 • Oxford English Dictionary Online*
 • Oxford Journals Online Full Collection
 • Oxford Scholarship Online
 • ProQuest Ebook Central
 • PsycARTICLES
 • PsycINFO
 • RDA Toolkit*
 • Reaxys
 • Royal Society of Chemistry – Gold
 • ScienceDirect
 • SciFinder N (Chemical Abstracts)*
 • Scopus
 • SpringerLink
 • Taylor & Francis Online (kolekce Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library, Medical Library)
 • Thesaurus Linguae Graecae*
 • Thesaurus Linguae Latinae*
 • Thieme MedOne Education
 • Ulrichsweb*
 • Web of Science
 • Wiley Online Library
 • Yearbook Online Service*[v]

 

Máte další otázky na elektronické zdroje? Kontaktujte nás!

Bc. Michaela Málková

michaela.malkova@ff.cuni.cz

Správkyně elektronických informačních zdrojů pro FF UK

[i] Poznámka: Tučně jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, modře jsou zdroje s garantovaným přístupem pro FF. Hvězdička označuje zdroje, které nejsou prohledatelné a přístupné přes vyhledávač UKAŽ.

[ii] Databáze Arcanum Digitheca je zpřístupněna do 31. 5. 2020.

[iii] Databáze MLA Directory of Periodicals je zpřístupněna v rámci zkušebního přístupu do 30. 4. 2020.

[iv] Databáze MLA International Bibliography with Full Text je zpřístupněna v rámci zkušebního přístupu do 30. 4. 2020.

[v] Databáze Yearbook Online Service je zpřístupněna do 14. 5. 2020.

 


Související články