Na Ústavu světových dějin FF UK mohou zájemci studovat mezinárodní magisterský program TEMA+

TEMA+ European Territories – Heritage and Development je dvouletý, dvojjazyčně vyučovaný magisterský obor, jehož studenti se zaměřují na problematiku kulturního dědictví a s ním související vývoj společnosti. Nejlepší uchazeči získávají prestižní stipendium Erasmus Mundus Joint Master Degree. Termín pro podání přihlášek je 23. února 2020.

Unikátní program je orientován na výzkum i praxi a operuje na rozhraní vícero humanitních vědních disciplín, jako je historie, archeologie, sociologie, etnologie, antropologie, muzeologie, urbánní studia a architektura.

Obor je koordinován univerzitou Eötvös Loránd v Budapešti (ELTE) a mobilita studentů je rozdělena mezi tuto a další čtyři partnerské univerzity – École des Hautes en Sciences Sociales v Paříži (EHESS), Università degli Studi di Catania (UNICT), Univerzitu Karlovu (CUNI) a Université Laval v Québecu (UL).

Konsorcium univerzit TEMA+ uděluje studentům dvojí či vícečetný diplom, přičemž je obor akreditován na národní úrovni v každé ze zemí, kde univerzity sídlí. Na Filozofické fakultě UK je obor vyučován na Ústavu světových dějin a navazuje na předešlý úspěšný magisterský obor TEMA, který zde byl vyučován od roku 2011.

Držitelé Erasmus Mundus stipendia (EMJMD) získají finanční prostředky, které pokryjí veškeré výdaje na studium po celou dobu jeho trvání, včetně platby školného, instalačních a cestovních výdajů, zdravotního pojištění a měsíčního stipendia pokrývající běžné výdaje. Letos mají zájemci poslední příležitost se společně s přihláškou ucházet i o stipendium Erasmus Mundus.

Základní podmínky pro uchazeče jsou následující:

  • Ukončené bakalářské studium nejpozději do září 2020 včetně
  • Výborné znalosti angličtiny (C1) + francouzštiny (nejméně B2 a více) nebo naopak
  • Projekt diplomové práce v souladu s tematickým zaměřením TEMA+

Student se k přijímacímu řízení přihlašuje odevzdáním kompletních podkladů dle seznamu na webových stránkách programu, elektronicky skrze online rozhraní a také zasláním originálů na adresu sekretariátu v Budapešti.

 

Další informace a kontakty:

Webové stránky TEMA+

Facebook

Twitter

Youtube


Související články