Badatelé z Ústavu Českého národního korpusu FF UK se účastní prestižního mezinárodního výzkumu

Do tříletého projektu Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language se vedle Dominiky Kováříkové a Václava Cvrčka z Filozofické fakulty UK zapojí Ústav pro jazyk český AV ČR a další výzkumné instituce ve Velké Británii, Estonsku a Chorvatsku. Projekt zaštiťuje Univerzita v Sheffieldu.

Cílem projektu, který vede profesor Neil Bermel a financuje britská instituce Arts and Humanities Research Council, je zmapovat a uživatelům jazyka srozumitelně předložit dva protikladné jazykové jevy.

Prvním z nich je chybějící slovní tvar, v češtině například infinitiv ke tvaru vzňal se (vznít se, vzejmout se?) nebo krátký tvar adjektiva dobrý (dobr?). Druhým jevem je výskyt dvou nebo více tvarů, které si na jedné pozici konkurují. Typickým příkladem takového jevu jsou v češtině tvary v potoce či v potoku nebo tvary budoucího času budu vidět či uvidím.

Oba typy defektivního paradigmatu jsou obvyklé zvláště v jazycích s bohatou morfologií, jako je čeština, ale objevují se i v jazycích s omezeným počtem tvarů, tedy například v angličtině.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK