Vyšel v platnost nový Provozní řád Knihovny FF UK

V pondělí 16. 12. 2019 vyšel v platnost nový Provozní řád Knihovny FF UK (Opatření děkana č. 19/2019), který je doplňkem platného Knihovního a výpůjčního řádu UK (Opatření rektora č. 36/2019). Provozní řád platí ve všech knihovnách FF UK. Plné znění dokumentu najdete na webu Knihovny FF UK v podstránce Výpůjční a knihovní řád nebo bude k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě přímo v knihovnách. Překlad do anglického jazyka se připravuje.