VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 12. 2019 – Ústav asijských studií / Job offer from 1 December 2019 – Institute of Asian Studies

English see below
Ústav asijských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka
Obor a zaměření: japonský jazyk
Platová třída: L1
Úvazek: 1,0

Popis pozice:

 • výuka moderního Japonského jazyka
 • příprava zkoušek a jejich realizace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Japonská studia/Japanologie (titul minimálně Mgr.)
 • mezinárodní zkouška z japonského jazyka JLPT N1
 • výborná znalost českého jazyka
 • zkušenosti s výukou japonského jazyka v délce minimálně 1 roku
 • studijní pobyt na japonských univerzitách vítán

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2020
Termín přihlášky:  31. 12. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • notářsky ověřené kopie dokladů o vzdělání
 • motivační dopis obsahující představu o působení na vypisovaném místě (1 normostrana)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.czKomise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK: https://cuni.cz/UK-9056.html

Institute of Asian Studies

Job title: lecturer
Field and specialization: Japanese language
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Teaching classes of modern Japanese language
 • Examination and its preparation
 • Contribution to preparation of projects financed from external sources

Job requirements:

 • University education from Japanese Studies completed (at least M.A. degree required)
 • International Japanese Language Proficiency Test (JLPT NI)
 • Fluency in Czech
 • Experience with teaching Japanese (at least for one year)
 • Study experience at Japanese university is welcome

Expected starting date: February 1, 2020
Application deadline: December 31, 2019

Complete applications will include the following:

 • application form
 • a cover letter including ideas about the job
 • a curriculum vitae including the professional experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.