Nový rok přinese usnadnění v platbě pokut v knihovnách UK

Od 1. 1. 2020 bude možné zaplatit pokutu až do výše 200 Kč v jakékoliv knihovně UK bez ohledu na to, kde dluh vznikl.

Příklad: pokutu do výše 200 Kč, která vznikla na knihách půjčených z knihovny FSV UK, bude možné uhradit v jedné z knihoven FF UK, kde je možné platit pokuty v hotovosti (viz první odkaz níže) a naopak. Stejným způsobem bude možné platit pokuty napříč všemi fakultami UK.

Pozor, pokuty vyšší než 200 Kč je i nadále nutné platit buď hotově v knihovnách, kde vznikly, nebo bezhotovostním bankovním převodem u knihoven, které ho umožňují, viz níže.

Více informací:

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK