Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k univerzitní okupační stávce za klima

Univerzitní okupační stávku za klima plně respektujeme jakožto legitimní příspěvek k veřejné diskusi a vyjádření občanského postoje. Komunikace ze strany stávkujících a jejich spolupráce se zaměstnanci fakulty při přípravě akce i nějakou dobu po jejím zahájení nefungovala. Proto se situace krátce vyhrotila, byť spíš mediálně než reálně. Ale už kolem šesté hodiny večer jsme se se stávkujícími na všem podstatném domluvili a následně si domluvu potvrdili. Stávkující mohou na hlavní budově fakulty přespat, na bezpečí si budou dohlížet sami. Děkujeme stávkujícím za dohodu i všem odpovědným zaměstnancům fakulty za výrazně nadstandardní součinnost.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK