VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Katedra pedagogiky

 Katedra pedagogiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent /profesor
Předpokládaná mzdová třída: AP3/AP4
Obor a zaměření: srovnávací pedagogika a teorie školy
Úvazek: 0,5

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, bakalářských, diplomových a disertačních
 • publikační činnost

Požadavky:

 • habilitace v oboru
 • zkušenost s pedagogickou činností, vědecká a publikační aktivita

Předpokládaný nástup: 1. února 2020
Termín přihlášky: 19. prosince 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • přehled pedagogické činnosti,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání,
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

nebo

 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

 

Rozhodnutí děkana