Ústav řeckých a latinských studií FF UK pořádá osmý ročník Dne latiny

V hlavní budově Filozofické fakulty UK budou po celý čtvrtek 28. listopadu probíhat přednášky a semináře, které navzájem tematicky propojí právě latinský jazyk. Program je primárně určen pro středoškolské studenty a pedagogy, zúčastnit se ale mohou také zájemci z řad akademické obce a veřejnosti.

Cílem akce je představit latinu jako bránu do mnoha vědeckých oborů a ukázat, že studium latiny na středních školách je tradiční obor, který významně přispívá k poznání našich dějin. Program má návštěvníkům také ukázat, že coby symbol evropské kulturní sounáležitosti je studium latiny oborem navýsost současným a že i dnes je její znalost v mnoha ohledech velice praktická.

Předešlých ročníků Dne latiny, který se na FF UK koná od roku 2012, se pokaždé zúčastnilo na pět set středoškoláků z celé České republiky. Letošní program vzdělávací akce nabídne celkem 21 přednášek a seminářů z oblasti antických dějin a antické a středověké kultury, ale i archeologie, muzikologie, divadelní vědy, medicíny, práva a dalších oborů.

Součástí Dne latiny je i podvečerní představení divadelní hry Tita Maccia Plauta Curculio aneb Darmojed v podání studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které se bude konat od 17 hodin v budově Arcibiskupského gymnázia v Praze (Korunní 596/2, Praha 2).

Program Dne latiny 2019

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK