Prohlášení vedení Filozofické fakulty UK a Akademického senátu FF UK na podporu protestujících v Hongkongu

S rostoucím znepokojením sledujeme situaci na Hong Kong Polytechnic University, kde jsou protestující členové akademické obce vystavováni nejen výhrůžkám a hrozbám perzekucí, ale také přímému násilí ze strany policejních a vojenských sborů. Právě v těchto dnech, kdy si v naší zemi připomínáme 30. výročí brutálního zásahu represivních složek na Národní třídě v Praze, cítíme potřebu se vůči takovému útoku nejen na akademickou svobodu, ale na svobodu vůbec jednoznačně vymezit.

Jménem vedení Filozofické fakulty UK a Akademického senátu FF UK vyjadřujeme solidaritu s protestujícími studenty a pedagogy. Sdílíme obavu o osud všech zatčených, kteří nemají garantované právo na spravedlivý soud a obhajobu a kteří jsou dnes dokonce v mnohých případech nezvěstní. Připojujeme se tímto k apelu Evropské unie k zastavení veškerého násilí, zvláště ze strany policejních a vojenských sborů.

za vedení FF UK                                                                                   za Akademický senát FF UK

doc. Michal Pullmann, děkan                                                                dr. Ondřej Tichý, předseda


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK