Poradenské centrum Hybernská připravilo na podzimní prázdniny vzdělávací program pro děti zaměstnanců FF UK

Ve dnech 29. a 30. října přivítalo centrum 25 dětí zaměstnanců Filozofické fakulty UK, pro které byl přichystán dvoudenní program s nejrůznějšími vzdělávacími aktivitami a exkurzemi.

Malí účastníci kurzu se seznámili s novogotickým písmem kurent, vyzkoušeli si psaní a kreslení brky, v rámci hudebního programu si zazpívali a zahráli středověké písně. Čekaly je i další odlehčenější hry, návštěva výstavy v Karolinu a prohlídka Národního technického muzea.

Program zajistilo několik zaměstnanců i studentů Filozofické fakulty UK, kterým patří velké poděkování za jejich ochotu a čas strávený s dětmi na „Podzimkách“.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články