Na otočku do knihovny v Drážďanech

Počátkem listopadu se téměř všichni knihovníci Knihovny FF UK vypravili na zkušenou do Státní a univerzitní knihovny v Drážďanech (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätbibliothek, SLUB). Vždy je inspirativní vidět, jak funguje jiná univerzitní knihovna, jaké v ní řeší problémy tamější knihovníci či jak se jim něco podařilo vyřešit.

Kořeny má SLUB dva: jeden pro Saskou státní knihovnu, který sahá až k roku 1556, a druhý pro Saskou univerzitní knihovnu, který je trochu kratší, univerzita byla založena roku 1828. Až do konce minulého století to byly knihovny samostatné, roku 1996 pak byl vydán zákon upravující jejich sloučení. Sloučily se však nejen tyto dvě knihovny, ale i pobočky univerzitní knihovny. V současnosti je tak SLUB tvořena pěti oborovými knihovnami a jednou centrální.

Do centrální knihovny, kterou jsme navštívili, bylo sloučeno i původních 35 oborových knihoven humanitního směru. Celkově knihovna poskytuje své služby jak široké veřejnosti (do knihovny je možné se registrovat od 14 let věku), tak univerzitním studentům, kterých je 35 000. Ve svých fondech knihovna skrývá zhruba 5 miliónů svazků, z nichž je zhruba 10 % ve volném výběru, zbytek je uložen v depozitářích s doručením do dvou až tří dnů.

Jádro knihovny je umístěno ve třech podlažích pod zemí, avšak s prosklenou střechou, kanceláře a depozitáře jsou pak ve dvou jednoduchých a velmi nadčasových budovách. Celý tento komplex knihovny se nachází v oblasti univerzitních budov a kolejí. Při vstupu do knihovny se uživatel okamžitě cítí velmi příjemně: knihovna je vybavena nábytkem z tmavého dřeva, zdi jsou z kamene barvy písku, navazuje na ně designový měkký koberec. Prostory studoven jsou velmi členité s mnoha zákoutími vybavenými různými typy studijních míst a výšek stolů.

Akvizice knihovny se od Knihovny FF UK značně liší: SLUB má z titulu státní knihovny právo povinného výtisku. Pro nákupy odborné literatury se navíc může pochlubit velmi rychlým akvizičním procesem: kniha je připravena zhruba do 14 dnů. Rychlost dodání a zpřístupnění je ovlivněna i tím, že knihy jsou kupovány se zkráceným bibliografickým záznamem. Akvizice je zjednodušena a urychlena i faktem, že knihovna má vysoutěžené dodavatele, kteří při zadání akvizičního požadavku automaticky hledají možnost dodávky dokumentu v elektronické podobě. Je-li to možné, jsou tak automaticky koupeny e-knihy a e-časopisy. Výjimkou může být pouze extrémní finanční rozdíl pro nákup elektronické verze.

V průběhu prohlídky jsme měli možnost zeptat se i na zkušenosti s problémy, které právě v Knihovně FF UK řešíme, což jsou např. nabídky velkých knižních darů (pozůstalostí). Přestože si jistě i SLUB nabídek cení, rozhodně je automaticky nepřijímá. Kromě duplicity k fondu se velmi bojí přijímání z důvodu infekce fondu (zanesení různých cizopasníků).

Velmi zajímavá byla ochrana a práce s fondem: v SLUB nepoužívají ani RFID ani jinou technologii pro zabezpečení. Při prohlídce jsme zároveň nepotkali žádné knihovníky. A ani kamery. Ochrana fondu zjevně není potřeba (toto nemyslím ani trochu ironicky), bohužel za cenu absence možnosti samoobslužných výpůjček a vracení.

Pojedete-li příště do Dráždan, zkuste si na knihovnu vyšetřit trochu času, je v pěší vzdálenosti od nádraží, a pro vstup není potřeba registrace.

Podívejte se na fotky z knihovny SLUB

 

Klára Rösslerová

klara.rosslerova@ff.cuni.cz

Ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK

tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

🇮🇪 Dublin | 🇦🇹 Vídeň  | 🇩🇪 Berlín | 🇨🇿 Zlín | 🇫🇮 Helsinky | 🇸🇮 Lublaň | 🇮🇪 Dublin podruhé | 🇩🇪 Mnichov & Stuttgart | 🇩🇰 🇸🇪 Kodaň a Malmö | 🇩🇪🇩🇪 Hamburk & Brémy | 🇱🇻 🇱🇹 Riga a Vilnius