V Knihovně Jana Palacha dnes začíná Týden s EIZ

Cílem celouniverzitní akce je propagace elektronických informačních zdrojů v knihovnách.

Po celý týden od 10 do 14 hodin mají zájemci možnost navštívit informační stánek umístěný u výpůjčního pultu Knihovny Jana Palacha, kde se bez předchozí registrace či objednání mohou zeptat na cokoliv, co je ohledně e-zdrojů zajímá, a nechat si všechno ukázat přímo na počítači. Na dotazy budou odpovídat správkyně EIZ na FF UK Michaela Málková a Helena Filipová, která na FF UK zajišťuje podporu e-learningu.

Elektronické zdroje (e-zdroje, EIZ) tvoří významnou část informačních zdrojů zpřístupňovaných v knihovnách. Patří mezi ně například plnotextové databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy a nástroje pro práci s nimi.

Elektronické informační zdroje v Knihovně FF UK

FB událost Týden s EIZ

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK