V Kampusu Hybernská proběhne workshop Akademie romských studií

Současná romistika v československém prostoru

Akademie romských studií, Kampus Hybernská, 27.–28.11.2019

 

Ve dnech 27. a 28. 11. se uskuteční československý romistický workshop s názvem Akademie romských studií. Akci pořádá Seminář romistiky KSES FF UK ve spolupráci s Ústavem etnologie a sociální antropologie Slovenské akademie věd. Workshopu se zúčastní zástupci různých akademických pracovišť působících v rámci romistiky v prostoru bývalého Československa, badatelé z oborů sociální antropologie, historie či politologie, religionistiky i literární vědy. Cílem setkání je prezentace a debata nad výsledky současně realizovaných výzkumných i aplikovaných projektů a diskuze nad možnostmi a směřováním současné romistiky v československém prostoru.

Budeme rádi, když přijdete a zúčastníte se debat k jednotlivým příspěvkům.

událost na Facebooku


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK