Děkan Filozofické fakulty UK a proděkanka pro zahraničí FF UK navštívili pracoviště Českého egyptologického ústavu v Káhiře

Doc. Michal Pullmann a prof. Markéta Křížová se v průběhu návštěvy ve dnech 28.–30. října seznámili s fungováním největší české vědecké expedice systematicky působící v zahraničí.

V pondělí 28. října proběhla návštěva Egyptského muzea v Káhiře s vystavenými exponáty objevenými českou expedicí. Následující den 29. října během celodenní návštěvy pracovišť ústavu v Abúsíru a Káhiře se zástupci vedení fakulty seznámili s nejnovějšími objevy ústavu a průběhem aktuální expedice.

U příležitosti stého výročí existence české egyptologie zahájil 30. října doc. Pullmann společně s předsedou Výboru pro památky egyptského Ministerstva pro památky Mohamedem Wazírím a velvyslancem České republiky v Egyptě Janem Fulíkem celodenní konferenci „Abusir in diachronic perspective“. Týž den se návštěva z Filozofické fakulty UK zúčastnila recepce pořádané zastupitelským úřadem v Káhiře na počest oslav výročí Českého egyptologického ústavu FF UK.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Foto: Petr Košárek a Český egyptologický ústav FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK