Výsledky soutěže o podporu studentské pregraduální vědecké činnosti FF UK 2019–2020 (SVS)

Podpořené projekty:

Česko-norská memorabilia

Česká recepce francouzské Plejády (nejen) ve 20. století

Česká šlechta a její hospodářská situace v 1. třetině 20. století

Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938

Dětská literatura a LGBT. Analýza současných nizozemských kampaní na podporu emocionální a sociální gramotnosti

Distinktivní kolexémová analýza švédských komitativních markerů med a tillsammans med

Iluze ve vnímání délky hudebního intervalu

Imitace ruského přízvuku českými mluvčími

Interakce pozornosti a vědomí

Jazykový posun u českého společenství na Daruvarsku

Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou

Lexikální vybavování u mluvčích z bývalé Jugoslávie dlouhodobě pobývajících v ČR

Mapování současné náboženské praxe u chajlárských Dagurů

Nacionální konflikt pražských německých studentů v očích Němců

Odhadování úrovně pokročilosti druhého jazyka na základě rychlosti čtení

Odvození struktury osobnosti z přirozeného jazyka pomocí algoritmu word2vec

Počátky českého překladu z portugalsky psaných literatur (1898–1948)

Posílení multidisciplinární a přeshraniční spolupráce badatelů v České, Slovenské a Rakouské republice v oblasti archeologie medicíny

Realizácia prípadových štúdií v rámci výskumu lokálneho kronikárstva na Slovensku

Rozvoj metody z-curve pro odhadováni důvěryhodnosti vědeckých studií

Socio-sexuální vývoj u pubescentních a adolescentních dívek v kontextu sociálních sítí

Společně a nerozdílně: Institut rukojemství ve zvykovém právu českého pozdního středověku

Studentský jazykový korpus zaměřený na vliv studijního pobytu na úroveň jazyka

Stredoveké tváre spirituality zasvätených žien

Vede kalibrační trénink ke zlepšení predikcí v reálném světě?

Vytvoření a správa mobilní aplikace

Výzkum konceptu Nepodmíněného základního příjmu

Výzkum moravských nářečí v argentinské provincii Chaco

Výzkum v oblasti tvorby a zachování kulturního dědictví Tchaj-wanu

Zpracování vět se slepou kolejí u studentů středních škol s češtinou jako mateřským jazykem


 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK