Ústav pro archeologii FF UK pořádá workshop Meanings of Mobility among Peasants in Europe, 1300–1800

Geografické mobilitě evropského rolnictva v předindustriálním období se budou čeští a zahraniční odborníci věnovat ve dnech 17.–19. října ve Šporkově paláci.

Cílem workshopu je zmapovat současné pohledy a diskutovat perspektivy evropského týmového výzkumu. Pozornost přednášejících se zaměří na klíčový význam geografické mobility pro udržení demografické, sociální i ekonomické stability evropské společnosti.

Jednacím jazykem série přednášek bude angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Realizaci workshopu umožnil projekt KREAS. Podrobnější informace o přednáškách jsou k dispozici v programu s abstrakty.

Leták

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK