Univerzita Karlova otevřela výstavu „Václav IV. – Král na rozhraní věků“

Výstava, která se koná u příležitosti výročí 600 let od úmrtí významného panovníka, je v prostorách Karolina k vidění do 19. listopadu. Návštěvníkům ukáže dobu přelomu 14. a 15. století v českých zemích, kdy se úroveň českého výtvarného umění dotkla jednoho ze svých vrcholů.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV.  Sochařství je prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka.

Malířství je zastoupeno technologickými kopiemi děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. K vidění též budou technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Zajímavostí jsou modely staveb z doby Václava IV. zapůjčené fakultou stavební ČVUT.

Václav IV. se významně zapsal do dějin Univerzity Karlovy, sám založil novou univerzitní kolej a pražskému učení věnoval i nádherný Rotlevův palác, dnešní Karolinum, které patří k nejstarším univerzitním sídlům v Evropě.

Výstavu je možné navštívit až do 19. listopadu, otevřeno je denně od 10:00 do 18:00 hodin. Vstup zdarma.

 

Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel: +420 224 491 248
mob: 721 285 565
e-mail:
pr@cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK