Středisko ibero-amerických studií FF UK pořádá mezinárodní kongres La Utopía y El Nuevo Mundo

Věnovat se bude tématu utopie a dystopie a jejich dopadu na vztah mezi Amerikou a Evropou. 

Cílem setkání je diskuze o tématech jako modernita, Starý a Nový svět, formování identity, kolonizace či utváření Evropy v kontextu vztahů mezi Evropou a Amerikou; to vše v širokém chronologickém rámci od 15. století do současnosti.

Kongres se koná 5. a 6. listopadu ve Šporkově paláci (Hybernská 3) v místnosti H303, a to ve spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, projektu KREAS, Autonomní univerzity v Madridu a výzkumné skupiny HISTOPÍA. Konferenčními jazyky jsou angličtina a španělština, tlumočení nebude zajištěno.

Program

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK