Nové publikace akademických pracovníků FF UK

Přinášíme výběrový přehled publikací, na nichž se podíleli akademičtí pracovníci FF UK.

Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky, Národní filmový archiv, FF UK, 2019

Kniha, věnovaná působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992, nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako komplexní fenomén poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Jeho povaha je určována především mnoha ambivalencemi: Laterna magika je jak fragmentární, tak celistvá, rozptylující i imersivní, minulá i současná, reprodukovaná i živá, tradiční i progresivní, ideologická i k ideologii kritická, lidová i elitní, decentní i voyeurská. S každou inscenací a hlavně s každou novou fasetou se otevírají další a další protimluvy, komplikace a paradoxy, které ukazují, že právě skrze Laternu magiku má smysl se dívat na kulturu socialistického i postsocialistického Československa posledních šedesáti let.

videospot

publikace na webu nakladatelství

 

Alicja Kacprzak – Radka Mudrochová – Jean-François Sablayrolles (eds.): L’emprunt en question(s), Lambert-Lucas, 2019

Se zastoupením FF UK vyšla v prestižním francouzském nakladatelství kolektivní publikace o jazykových přejímkách L’emprunt en question(s). Jde o výsledek letité práce mezinárodního badatelského týmu EmpNéo, jenž se zabývá výzkumem neologických přejímek v několika evropských jazycích.

publikace na webu nakladatelství

 

Ivo Štefan: Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě, NLN, 2019

Jaká je hodnota krajiny? Jaké svědectví o středověké společnosti přináší archeologie? Rozhovory s profesorem Janem Klápště, předním evropským archeologem středověku, se dotýkají široké palety otázek spojujících středověk se současností. Kniha je poutavým svědectvím o celoživotním hledání cest k pochopení proměn středověké společnosti a krajiny. Jelikož ale minulosti klademe jen ty otázky, které jsou aktuální pro nás, nabízí rozhovory i pestrý kaleidoskop setkání s osobnostmi, které Jana Klápště ovlivnily a s problémy, které hýbou dnešním světem, a tím pádem i s našimi obrazy dějin.

publikace na webu nakladatelství

 

Petr Hlaváček: Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace, Lutherova společnost, 2019

Publikace připomíná formou kulturně-historické eseje osobnost luteránského kazatele a teologa Johanna Mathesia (†1565), někdejšího faráře v krušnohorském Jáchymově. Autor vede jakožto koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR.

publikace na webu nakladatelství

 


Informace o nových publikacích Vydavatelství FF UK najdete na books.ff.cuni.cz.


Výběr publikací vychází z rubriky PublikaceKalendáři akcí. Přehled nových publikací bude v podobě souhrnu zveřejňován měsíčně.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK