Na Filozofické fakultě UK vystoupil chargé d´affaire Republiky Kosovo

Přednáška J. E. Arbëra Vllahiua, která na FF UK proběhla 23. října, se uskutečnila na pozvání Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Šlo o další z tradičních setkání studentů a pracovníků KJBS FF UK s velvyslanci balkánských zemí, která probíhají obvykle dvakrát ročně.

Dvě desítky pedagogů, studentů a hostů z dalších fakult UK vyslechlo přednášku o současném stavu Kosova a o perspektivách vstupu této balkánské země do Evropské unie. Dotazy v následné diskusi směřovaly především k aktuální politické situaci po parlamentních volbách, které se v Kosovu konaly před dvěma týdny, k ekonomicko-politickým problémům celého regionu i ke vztahům se sousedními zeměmi.

Zleva: J.E. Arbër Vllahiu, dr. Orkida Backus Borshi, dr. Jaroslav Otčenášek

Dalším hostem tohoto cyklu přednášek bude na přelomu února a března příštího roku velvyslankyně Republiky Chorvatsko J. E. Ljiljana Pancirov, neboť právě v prvním pololetí roku 2020 bude Chorvatsko předsedat Evropské unii.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 

 

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK