Na FF UK proběhl první ročník konference Studentské dialogy o východní Evropě

Cílem mezioborové konference, která se konala 18. října, bylo zprostředkovat setkání začínajících badatelů partnerských akademických institucí a prezentace výsledků jejich odborné činnosti.

Jednodenní sympozium vzniklo jako společný projekt tří slavistických center – Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty UK.

Jeho posláním je nabídnout prostor nejen pro prezentaci výsledků bádání studentů, ale také osobní seznámení a vzájemné diskuze. S vlastním příspěvkem vystoupilo pět referentů z každého pracoviště na základě interní nominace. Ve snaze postihnout oborovou šíři studijních specializací byly na počátku stanoveny tři poměrně obecné konferenční sekce: jazyk, literatura, kultura a dějiny.

Sympozium je otevřené pro studenty a absolventy magisterských a doktorských programů zaměřených na zkoumání východní Evropy, kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci v předchozím akademickém roce nebo se nacházejí v pokročilé fázi studia. V následujících dvou letech se předpokládá konání konference v Brně a Olomouci.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK