Knihovna FF UK spolupořádá v Kampusu Hybernská Open Access Week

Ve dnech 21.–27. října proběhne tradiční mezinárodní akce, jejímž cílem je podpořit otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu. Téma letošního ročníku je Open for Whom? Equity in Open Knowledge.

Knihovna FF UK a Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy pořádá v rámci Týdne otevřeného přístupu tři akce. V pondělí 21. října zahájí program v Kampusu promítání dokumentárního filmu Zázračné dítě internetu, které začne ve 20:00 hodin.

Workshop Otevřený přístup – od teorie k publikační praxi bude na programu 22. října od 16:00 hodin. Primárně je určen studentům doktorského studia, přihlásit se však mohou i další zájemci. Vzhledem k omezené kapacitě místa je třeba se registrovat předem a zároveň je nutné mít pro praktické ukázky k dispozici vlastní notebook.

Následovat bude 22. října Otevření na vlastní pěst – Mezioborová diskuze o open science (nejen) na UK. Od 18:00 hodin budou akademici z různých fakult Univerzity Karlovy, kteří sami dělají vědu otevřeně, sdílet své zkušenosti a srovnají, jaká je praxe na jejich pracovištích a obecně v jejich oboru v ČR i zahraničí. Účastníky diskuze budou prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Eva Lehečková (FF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK). Vstup na akce v Kampusu Hybernská je zdarma.

Ústřední knihovna UK dále pořádá sérii online přednášek, které účastníkům přiblíží nejrůznější témata týkající se problematiky open access. Zájemci také mohou navštívit další akce v rámci OA Week, jehož program najdete na webu Ústřední Knihovny, soupis dalších akcí mimo UK pak na webu openaccess.cz.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK