Katedra divadelní vědy FF UK připravila výstavu k 30. výročí sametové revoluce

Vernisáž výstavy Divadlo revoluce, na které se spolupodílí Institut umění – Divadelní ústav a Knihovna Václava Havla, proběhne 22. října v 17 hodin ve 4. patře hlavní budovy FF UK. Výstava bude přístupná do 10. ledna 2020.

Expozice se bude věnovat výročí listopadové revoluce především prostřednictvím materiálů zachycujících události tehdejšího dění v divadlech. Právě divadla byla v té době jedním z důležitých center občanského vzdoru a také z divadelního prostředí vyšla řada protagonistů sametové revoluce.

Zmapuje jak dění v divadlech před listopadem 1989, tak přímo ve dnech revoluce. Epilogem výstavy budou materiály vztahující se k následujícímu období, kdy nastává v českých divadlech boom inscenování her Václava Havla a kdy se na česká jeviště mohou vracet další osobnosti do té doby nepohodlné.

Fotografie, programy, plakáty, scénické a kostýmní návrhy, které jsou součástí expozice, pochází z fondů Institutu umění – Divadelního ústavu, z Archivu Národního divadla, z Moravského zemského muzea, ČTK i soukromých archivů.

Výstavu uvedou prof. Vladimír Just a doc. Martin Pšenička z Katedry divadelní vědy FF UK a Mgr. Věra Velemanová z Institutu umění – Divadelní ústav. Na výstavu naváže 5. listopadu cyklus besed o fenoménu divadla v sametové revoluci v kinosále FF UK (učebna 429, 4. patro, 17:30).

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK