28. října 2019 oslavil devadesáté narozeniny literární historik a editor doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

Dlouholetý člen Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK během svého působení na fakultě vychoval hned několik generací literárních historiků, editorů a publicistů. U příležitosti tohoto jubilea vydal časopis Slovo a smysl speciální číslo věnované bibliografii doc. Brabce.

V posledních letech Jiří Brabec spolupracoval na řadě klíčových projektů, které modelují tvář oboru, jako jsou např. třísvazkové Dějiny nové moderny (FF JČU a FF UK) nebo kritické vydání díla Jaroslava Seiferta. Klíčovým způsobem se mimo jiné podílí na vydávání díla T. G. Masaryka.

Redakce fakultního bohemistického časopisu Slovo a smysl (Word and Sense) se rozhodla připomenout jubileum Jiřího Brabce dedikováním 32. čísla periodika a vydáním speciálního čísla, které obsahuje kompletní bibliografii Jiřího Brabce z let 1951‒2019. Bibliografii sestavili Michael Špirit, Jiří Flaišman a Michal Kosák. Přejeme Jiřímu Brabcovi vše dobré, pevné zdraví a mnoho dalších plodných debat, které jsou pro plnohodnotnou existenci našeho oboru zcela nezbytné.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK