Vyhlášení 2. ročníku soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti

Děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann vyhlašuje 2. ročník soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti (SVS). Návrhy vědeckovýzkumných projektů mohou předkládat studentky a studenti FF UK nastupující v akademickém roce 2019/2020 do 2.–4. ročníku bakalářského studia nebo do 1.–3. ročníku navazujícího magisterského studia. 

Téma projektu by se mělo rámcově týkat závěrečné práce a částečně ji přesahovat. Návrhy projektů se podávají přes webovou aplikaci Žádosti do 30. 9. 2019. Je potřeba předložit: 1) jednostránkový popis projektu, 2) doporučení vedoucího práce nebo vedoucího základní součásti, 3) návrh rozpočtu projektu. Žádat lze o podporu až do výše 50 000 Kč.

Všechny projekty vyhodnotí kolegium děkana; poté děkan s přihlédnutím k doporučení kolegia rozhodne o přidělení podpory.

Názvy podpořených projektů budou zveřejněny do 31. 10. 2019 a úspěšní žadatelé své projekty představí na Dni mladé vědy 18. 5. 2020.

Kompletní podmínky soutěže najdete v přiloženém dokumentu. Kontaktní osobou pro celou soutěž je Mgr. Tomáš Čech (e-mail: svs@ff.cuni.cz).

Kompletní pravidla soutěže


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK