Slavnostní zahájení akademického roku proběhne 1. října od 9 hodin ve Velké aule FF UK, 2. října naváže večerní program v Kampusu Hybernská

Nový akademický rok 2019/2020 zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance.

Oslava zahájení akademického roku bude 2. října pokračovat programem v Kampusu Hybernská. Zimní semestr zde neformálně zahájí děkan FF UK, následovat bude prezentace aktivit spolků Studentské Hybernské, exkurze po Kampusu a slavnostní otevření infocentra HYB4. To vše za doprovodu česko-portugalské kapely Camões house band.

 

Z průběhu akce bude pořizován vizuální záznam a účastníci svým vstupem na akci souhlasí s případným záznamem své osoby a jeho zveřejněním na webu ff.cuni.cz a sociálních sítích.

Zahájení akademického roku ve Velké aule FF UK

Zahájení akademického roku v Kampusu Hybernská

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK