Na Filozofickou fakultu UK se po více než deseti letech vrací lužická srbština

Neoborový kurz se na Katedře středoevropských studií FF UK v zimním semestru 2019/20 otevře pro všechny zájemce z řad studentů Univerzity Karlovy. Předmět povede rodilá mluvčí horní lužické srbštiny dr. Katja Brankačkec ze Slovanského ústavu AV ČR.

FF UK je vysokoškolská instituce s nejstarší tradicí výuky sorabistiky – vědy o jazyce a kultuře Lužických Srbů – na světě. Výuka lužické srbštiny zde byla poprvé zahájena v roce 1901, v roce 1933 zde byl Josef Páta jmenován prvním profesorem sorabistiky vůbec. Sorabistika na FF UK s přestávkami pokračovala až do reformy slavistických studií v roce 2007. Poté byl obor zastoupen alespoň občasným úvodním předmětem pod vedením prof. Petra Kalety.

V současné době sorabistiku jako obor v České republice studovat nelze, cílem Katedry středoevropských studií FF UK je však každý semestr zajistit sorabistickou výuku formou volitelných předmětů. V nadcházejícím zimním semestru si tak zájemci mohou nově zapsat předměty Volitelný kurz horní lužické srbštiny I – ASEV00460Dějiny a kultura Lužických Srbů – ASEV00463.

Kurzy jsou podporovány platformou Library of Languages, která rozšiřuje povědomí o tzv. malých jazycích, podporuje jejich oborové i neoborové studium na Univerzitě Karlově a stimuluje profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými jazykovými kompetencemi.

Více informací k sorabistice na FF UK najdete na webu katedry.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články