Na Filozofické fakultě UK proběhl workshop evropských hebraistů

Pracovní setkání nazvané Nachmanides Forum 2019 organizovalo Pražské centrum židovských studií FF UK ve spolupráci s Katedrou Blízkého východu FF UK a Ústavem filosofie a religionistiky FF UK.

Workshop na téma výuky hebrejštiny v bakalářských a magisterských programech, jejích úskalí a perspektiv v evropském kontextu, proběhl na FF UK ve dnech 22. – 24. září 2019. Účastnili se jej zástupci 13 evropských univerzit z Amsterdamu, Budapešti, Frankfurtu, Granady, Helsinek, Kyjeva, Krakova, Lovaně, Olomouce, Manchesteru, Paříže, Prahy a Benátek.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti děkana Filozofické fakulty UK doc. Michala Pullmann a velvyslanec státu Izrael v České republice J.E. Daniela Merona. Nejvzácnějším hostem mezi akademiky byla úřadující prezidentka European Association of Jewish Studies, Prof. Elisabeth Hollender.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK